2011. február 7., hétfő

Édesapák imája

                               
- Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.
- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.
- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen.
-Segíts úgy szeretnem, ahogy  József szerette jegyesét.
- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.
- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet.
Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket.
Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést.
Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül.
- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük.
Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat.
Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet.
- Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.
- Tudják értékelni teremtésed csodáját.
Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.
- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik.
- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék.
- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak.
Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.
- Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam.
Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.
- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára. 
Áldd meg életünket, mai napunkat.
Ámen

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése